Powyższe zdjęcie wykonane za pomocą kamer zainstalowanych na pokładzie sondy Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) stanowi uzupełnienie obserwacji tego samego regionu przeprowadzonych w 2007 roku. Zdjęcie przedstawia świeżą (dobrze zachowaną) skarpę osuwiska oraz skaliste osady na krawędzi płaskowyżu w dolinie Simud Valles, która jest gigantycznym kanałem wypływowym wyrzeźbionym podczas powodzi we wczesnej historii Marsa.

Para takich zdjęć wykorzystywana jest przez naukowców do badania topografii i pozwala na nałożenie ograniczeń na modele trwałości skały macierzystej.

Zdjęcie tego samego regionu wykonane w 2007 roku przedstawiono poniżej.

Źródło: NASA/JPL/University of Arizona/uahirise.org

Skala zdjęcia to 25 centymetrów na piksel. Na zdjęciu widać jako osobne obiekty o rozmiarach rzędu 94 centymetrów. Północ jest na górze.

Źródło: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona