11 galaktyk karłowatych i dwa zawierające gwiazdy halo zidentyfikowane w zewnętrznych regionach pobliskiej galaktyki Wieloryb. Źródło: Tohoku University/NAOJ

Korzystając z Teleskopu Subaru na szczycie Maunakea, badacze zidentyfikowali 11 galaktyk karłowatych i dwa zawierające gwiazdy halo w zewnętrznych rejonach dużej galaktyki spiralnej oddalonej od nas o 25 milionów lat świetlnych. Wyniki badań opublikowane w periodyku The Astrophysical Journal dostarczają nowych informacji o procesach powstawania takich strumieni gwiezdnych wokół galaktyk.

Badacze z Tohoku University wraz ze współpracownikami wykorzystali ultra-szerokie pole widzenia kamery zainstalowanej na Teleskopie Subaru do dokładniejszego badania gwiezdnych halo galaktycznych. Te przypominające pierścienie zbiory gwiazd otaczają duże galaktyki, a często mogą pochodzić z mniejszych, pobliskich galaktyk karłowatych.

Badacze skupili swoją uwagę na galaktyce NGC 4631 znanej także jako galaktyka Wieloryb. W toku prac udało się zidentyfikować 11 galaktyk karłowatych w jej zewnętrznych rejonach, z których część już wcześniej znaliśmy. Galaktyki karłowate są dość trudne do wykrycia ze względu na swoje niewielkie rozmiary, masy i jasność. Badaczom udało się także odkryć dwa strumienie gwiazd krążące wokół galaktyki: Strumień SE znajdujący się przed galaktyką oraz Strumień NW za nią.

Bazując na obliczeniach mających na celu oszacowanie zawartości metali w strumieniach gwiazd, naukowcy uważają, że są one skutkiem oddziaływań grawitacyjnych między galaktyką Wieloryb, a okrążającą ją galaktyką karłowatą.

11 galaktyk karłowatych odkrytych w trakcie obserwacji. Źródło: Tohoku University/NAOJ

Naukowcy odkryli także, że oba strumienie są stosunkowo ciemniejsze od innych strumieni gwiezdnych badanych wokół galaktyk bliskich Drodze Mlecznej. Strumień NW jest jaśniejszy od SE i posiada bardziej skoncentrowany rdzeń. Badacze spekulują, że jego jasność może być spowodowana obecnością galaktyki karłowatej wewnątrz strumienia.

Uważa się, że halo gwiezdne występuje rzadziej, gdy całkowita masa gwiazd w galaktyce jest mniejsza od masy gwiazd galaktyk takich jak Galaktyka Trójkąt. Dzięki obliczeniom naukowcy szacują, że Galaktyka Wieloryb choć duża, ma mniejszą masę niż Droga Mleczna. Tutaj należy zauważyć, że galaktyka wciąż znajduje się w fazie aktywnego wzrostu, tak jak i otaczające ją halo. Dalsze badania powinny lepiej poznać procesy odpowiadające a formowanie się halo gwiezdnych wokół galaktyk o stosunkowo małej masie.

Źródło: Subaru Telescope