Public Domain

Zycie na naszej planecie może pochodzić od biologicznych cząstek przyniesionych na Ziemię przez strumienie pyłu kosmicznego.

Szybko poruszające się strumienie pyłu międzyplanetarnego, które bezustannie bombardują atmosferę naszej planety mogły dostarczyć na Ziemię niewielkie organizmy z innych planet, lub też wysłać ziemskie organizmy w kierunku innych planet.

Strumienie pyłu mogła zderzać się z biologicznymi cząstkami znajdującymi się w atmosferze Ziemi z wystarczającą energią, aby wyrzucić je w przestrzeń kosmiczną – wskazują najnowsze badania.

Takie zderzenia mogą umożliwiać bakteriom i innym formom życia na pokonywanie odległości między planetami Układu Słonecznego, a nawet dalej.

Odkrycie to wskazuje, że zderzenie z dużą planetoidą, to nie jedyny mechanizm umożliwiający przetransportowanie życia z jednego ciała niebieskiego na drugie.

Badania prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Edynburgu polegały na obliczaniu jak silne strumienie pyłu kosmicznego – poruszające się z prędkością nawet 70 km/s – mogą zderzać się z cząstkami tworzącymi górne warstwy atmosfery Ziemi.

Okazało się, że drobne cząstki  istniejące 150 km lub wyżej nad powierzchnią Ziemi, mogą być wyrzucane przez drobiny pyłu kosmicznego z pola grawitacyjnego Ziemi i z czasem docierać na inne planety.

Ten sam mechanizm może prowadzić do wymiany cząstek atmosfery między odległymi planetami.

Niektóre bakterie, rośliny i na przykład niesporczaki są w stanie przetrwać w przestrzeni kosmicznej, zatem możliwe, że takie organizmy – jeżeli są obecne w górnych warstwach atmosfery – mogą zderzać się z szybko poruszającymi się cząstkami pyłu kosmicznego i po długiej podróży docierać na inne planety.

Wyniki badań opublikowano w periodyku Astrobiology.

„Teoria mówiąca, że zderzenia z pyłem kosmicznym mogą wysyłać organizmy żywe w podróż do innych planet, tworzy ekscytujące możliwości wytłumaczenia pochodzenia życia i atmosfer na planetach. Strumienie szybko poruszających się cząstek pyłu międzyplanetarnego są powszechne we wszystkich układach planetarnych i mogą być odpowiedzialne za przenoszenie życia między planetami”, mówi prof. Arjun Berera.

Źródło: Uniwersytet w Edynburgu