Wkrótce działalność rozpocznie nowy portal internetowy (HATCH) dedykowany projektom badawczym europejskiej branży kosmicznej. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom spełniał on będzie liczne funkcje:

  • ułatwi specjalistom pracującym w sektorze kosmicznym nawiązywanie współpracy
    i formowanie nowych konsorcjów;
  • umożliwi im także identyfikację możliwości pozyskania dofinansowania oraz możliwości komercjalizacji uzyskanych wyników i wykorzystania nowo powstałych technologii;
  • wszystkim zainteresowanym, w tym dziennikarzom i dydaktykom, pozwoli na pozyskanie informacji o wynikach europejskich projektów prowadzonych w sektorze kosmicznym

Portal ma także za zadanie wzbudzanie zainteresowania branżą kosmiczną oraz nauką wśród szerokiej publiczności. Jego głównym celem jest, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, „stworzenie przyjaznego dla użytkownika i atrakcyjnego wizualnie wyczerpującego źródła informacji na potrzeby badań sektora kosmicznego w Europie”.

Jak przyznaje dr Krzysztof Kanawka z Blue Dot Solutions „HATCH jest niezwykle istotny z polskiej perspektywy. Projekty kosmiczne są w Polsce realizowane od niedawna przez podmioty o dość małym doświadczeniu w tej branży. HATCH daje szansę na lepszą identyfikację nisz technologicznych i trendów rozwojowych, także przez takie właśnie mniej doświadczone podmioty. Ma więc szansę wymiernie wspomóc rozwój polskiego sektora kosmicznego”.

Konsorcjum pracującemu nad stworzeniem portalu przewodzi polska firma specjalizująca się w tematyce GNSS, EO, zintegrowanych aplikacji oraz informacji/danych w sektorze kosmicznym – Blue Dot Solutions. Projekt zgłoszony przez konsorcjum poddany został rygorystycznej ocenie, w efekcie której przyznane im zostało finansowanie w ramach programu Horyzont 2020 (Działania Koordynacyjne i Wspierające, CSA).

Projekt HATCH zainaugurowany został 1 listopada 2017, przewidywany czas jego trwania to 20 miesięcy.

W skład konsorcjum wchodzą partnerzy z różnych krajów Unii Europejskiej: cztery małe i średnie przedsiębiorstwa (SMEs) oraz jedno centrum technologiczne. Zbudowane zostało przez brytyjską firmę Catena Space dzięki posiadanemu przez nią doświadczeniu oraz znajomości branży.

Członkowie konsorcjum mają bogate doświadczenie w pracy w sektorze kosmicznym, zarządzaniu przedsiębiorstwem, pracy z najnowszymi technologiami, tworzeniu stron internetowych, oraz budowaniu i implementacji strategii komunikacji i dyseminacji cyfrowej. Większość członków konsorcjum współpracowało już wcześniej ze sobą.

Polskiego lidera, Blue Dot Solutions, reprezentują w projekcie dr Katarzyna Sidło (koordynatorka projektu) oraz dr Krzysztof Kanawka (ekspert).

 

Wszystkich zainteresowanych nowościami w branży kosmicznej oraz postępem projektu zachęcamy do zapisania się na nasz newsletter na stronie projektu www.spacehatch.eu.

Zachęcamy również do aktywnego udziału w budowaniu portalu HATCH – między innymi poprzez branie udziału w przygotowanych przez nas ankietach (dostępnych na naszej stronie internetowej), a także przesyłanie nam swoich uwag oraz sugestii. To dzięki nim budowany przez nas portal będzie mógł w pełni odpowiadać potrzebom i spełniać oczekiwania użytkowników.

Źródło: Blue Dot Solutions