Credit: Karen Teramura & BJ Fulton, UH IfA

Jak dotąd potwierdzono odkrycie ponad 3500 planet pozasłonecznych. Większość z nich została odkryta przy wykorzystaniu metody tranzytu. Łącząc krzywe blasku gwiazdy w trakcie tranzytu z obserwacjami zmian prędkości gwiazdy, astronomowie są także w stanie określić masę i promień planety, tym samym nakładając ograniczenia na jej budowę wewnętrzną. Atmosfery egzoplanet także można badać podczas tranzytu wykorzystując fakt, że skład chemiczny atmosfery sprawia, że jej przezroczystość jest różna na różnych długościach fali. Mierząc głębokość tranzytu na różnych długościach fali, można poznać skład chemiczny i temperaturę atmosfery planety.

Joseph Rodriguez, Andrew Vanderburg, Jason Eastman, David Latham i Samuel Quinn z Harvardu wraz ze swoim zespołem naukowców odkryli trzy małe tranzytujące planety krążące wokół gwiazdy GJ9827, która znajduje się zaledwie 100 lat świetlnych od Ziemi. Promienie tych planet to odpowiednio 1,6; 1,3 i 2,1 promienia Ziemi, zatem wszystkie trzy planety mieszczą się w definicji super-ziemi, to jest planet o masach wyższych od masy Ziemi a niższych od masy Neptuna. Pomiary prędkości radialnych egzoplanet, nie uwzględnione w tym artykule naukowym, zostały właśnie opublikowane i potwierdzają te wnioski.

[AdSense-A]

 

GJ9827 jest jedną z kilku gwiazd, o których wiemy, że wokół nich krąży kilka tranzytujących planet typu ziemskiego odpowiednich do potencjalnych prób scharakteryzowania ich atmosfer. Co więcej, jej trzy egzoplanety są szczególnie interesujące, bowiem dwie z nich mają promienie między 1,5 a 2,0 promienie Ziemi. W tym zakresie promieni, skład chemiczny planety przechodzi z planet skalistych do gazowych, a takich planet znamy naprawdę niewiele. Wszystkie trzy planety krążą bardzo blisko swojej gwiazdy, okrążając ją w zaledwie 1,2; 3,6 oraz 6,2 dnia. W tak niewielkich odległościach temperatury na planecie szacuje się na 1172, 811 i 680 K. Przyszłe obserwacje pozwolą dokładniej zbadać ich atmosfery i lepiej poznać tę nietypową rodzinę super-ziem.

Źródło: CfA

[AdSense-B]