NASA wybrała dawną deltę rzeczną na miejsce lądowania łazika Mars 2020, który będzie poszukiwał dowodów na istnienie w przeszłości życia na Marsie.

Mimo, że Czerwona Planeta jest teraz mroźna i sucha, miejsce lądowania – krater Jezero jakieś 3,5-3,9 miliardów lat temu stanowił dno jeziora o głębokości 500 metrów.

„Delta rzeki jest dobrym miejscem na poszukiwanie życia, które mogło się w nim odłożyć i zachować przez miliardy lat, które upłynęły od czasu zniknięcia jeziora” mówi Ken Farley, naukowiec projektu Mars 2020 w JPL.

Eksperci podejrzewają, że basen o szerokości 45 kilometrów mógł zebrać i zachować dawne cząsteczki organiczne oraz inne ślady przeszłego życia. Badacze przypuszczają, że w kraterze znajduje się co najmniej pięć różnych rodzajów skał, w tym także „gliny i węglany, w których mogły się zachować sygnatury dawnego życia”. Krater znajduje się nieznacznie na północ od równika Marsa.

Skały węglanowe powstają wskutek kontaktu wody, gazów atmosferycznych i skał.

Proces wyboru miejsca lądowania łazika trwał przez ostatnie cztery lata. W tym czasie badacze wybrali jedno z początkowych 60 potencjalnych miejsc lądowania.

Misja łazika, której koszt wyniesie 2.5 miliarda dolarów rozpocznie się startem, który planowano na lipiec 2020 roku i lądowaniem na Marsie w lutym 2021 roku.

Łazik musi wylądować wewnątrz krateru i zebrać próbki, które w ramach późniejszej misji zostaną przywiezione na Ziemię, prawdopodobnie w drugiej połowie lat dwudziestych.

Jednak najpierw  łazik musi bezpiecznie dotrzeć na powierzchnię omijając pole głazów, pułapki piaskowe i krawędzie delty.

Podczas lądowania Mars 2020 wykorzysta tę samą technikę lądowania co łazik Curiosity, który wylądował w kraterze Gale w 2012 roku. Krater Gale z wieloma warstwami osadów wybrany został jako idealne miejsce do badania tego jak ciepły i wilgotny Mars zamienił się w mroźną i suchą planetę.

Powyżej: Lądowanie łazika Curiosity w kraterze Gale

Miejsce lądowania w kraterze Jezero jest inne, ponieważ zawiera mnóstwo skał węglanowych, które mogą nam powiedzieć coś o tym czy na wczesnym Marsie istniało życie.

W przeciwieństwie do łazika Curiosity, który wyposażony był w laboratorium analityczne na pokładzie, łazik Mars 2020 będzie się przyglądał skałom w dużo mniejszej skali, poszukując zachowanych w nich biosygnatur.

Wiedza o tym czy w  odległej przeszłości istniały warunki sprzyjające istnieniu życia na Marsie, może nam wiele powiedzieć o ewolucji życia na Ziemi.

„Mars jest jedną z czterech skalistych planet Układu Słonecznego i stanowi najlepszy zapis tego co si działo w pierwszym miliardzie lat formowania planet” mówi Michael Meyer, główny badacz programu Mars Exploration Program w NASA.

„W tym samym czasie, w którym powstawało życie na Ziemi, mogło także powstać na Marsie” dodaje.

„Początkowo warunki panujące na Marsie bardziej przypominały te panujące na Ziemi – przynajmniej w pierwszym miliardzie lat, zatem to co się działo w Układzie Słonecznym, a co pozwoliło na powstanie życia na Ziemi, mogło także zachodzić na Marsie”.

Pewne cechy Ziemi, takie jak tektonika płyt czy płynąca woda, sprawiają, że badanie bardzo wczesnego życia może być dużo łatwiejsze na Marsie niż na Ziemi.

„Dzięki temu, że na powierzchni Marsa znajduje się tak wiele dawnych skał, informacje te są dużo bardzie dostępne niż na Ziemi” mówi Meyer.

Źródło: AFP