Strzałki wskazują miejsce lądowania misji Chang’e 4 na dnie krateru Von Karmana. Wyraźny krater w tle i po lewej od miejsca lądowania ma średnicę 3900 merów oraz głębokość 600 metrów. Źródło: NASA/GSFC/Arizona State University

3 stycznia 2019 roku na dnie krateru Von Karmana (186 km średnicy) wylądował lądownik Chang’e 4. Cztery tygodnie później (30 stycznia 2019 r.) sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) nadleciała nad krater od wschodu i wykonała powyższe rewelacyjne zdjęcie dna krateru.

Ponieważ sonda LRO znalazła się 330 kilometrów na wschód od miejsca lądowania, lądownik Chang’e 4 zajmuje na zdjęciu jedynie dwa piksele (jasna kropka między strzałkami) a niewielkiego łazika nie udało się na nim uchwycić.

Masywne pasmo górskie w tle to zachodnia ściana krateru Von Karmana, wznosząca się na ponad 3000 metrów nad poziom dna krateru.

Obszar wokół lądownika powiększony dwukrotnie. Duży krater w centrum (na prawo i nieco w dół od strzałek) ma średnicę około 440 metrów. Źródło: NASA/GSFC/Arizona State University

Źródło: Goddard Space Flight Center