Królewskie Towarzystwo Astronomiczne (RAS, ang. Royal Astronomical Society) z niepokojem obserwuje start nowej konstelacji satelitów Starlink firmy SpaceX na niską orbitę okołoziemską oraz potencjalny wpływ tej jak i innych tego typu programów na widok nocnego nieba oraz na społeczność astronomów.

Starlink jak i inne podobne sieci planowane przez OneWeb, Amazon oraz Telesat mają na celu zapewnić globalny dostęp do sieci Internet. Każda z takich sieci składa się z tysięcy satelitów umieszczonych na niskiej orbicie okołoziemskiej – poniżej 2000 kilometrów nad Ziemią – które po umieszczeniu na orbicie będą widoczne na znacznej części nieba z większej części zamieszkałych obszarów Ziemi.

Na swojej docelowej orbicie satelity będą stosunkowo ciemne przez większość czasu. Pierwsze zdjęcia konstelacji wskazują jednak, że często będzie dochodziło do flar, w których chwilowe ustawienie satelity i promieni słonecznych może prowadzić do krótkiego wzrostu jasności.

Tak istotne zwiększenie liczby satelitów stanowi wyzwanie dla badań astronomicznych prowadzonych z Ziemi. Konstelacje satelitów mogą znacząco utrudnić uzyskiwanie zdjęć nieba nie pociętych światłem przelatujących satelitów, a tym samym utrudnić badania astronomiczne.

Zważając na samą skalę tych projektów istnieje ryzyko znaczącej i trwałej zmiany wyglądu nocnego nieba, którym dotychczas mogła się cieszyć cała ludzkość od czasów prehistorycznych. Nocne niebo stanowi element kulturowego dziedzictwa ludzkości i Towarzystwo uważa, że zasługuje ono na ochronę.

Wszystko wskazuje na to, że przed wyniesieniem w przestrzeń pierwszych satelitów konstelacji Starlink, nie przeprowadzono żadnych konsultacji między SpaceX a społecznością naukową, aczkolwiek od tego czasu Elon Musk poinformował, że podejmie kroki mające na celu zminimalizowanie wpływu satelitów na astronomię.

Taka informacja cieszy członków Towarzystwa. Nalegamy, aby SpaceX, oraz inni dostawcy Internetu, podjęli współpracę z naukowcami, inżynierami i innymi specjalistami w celu wyeliminowania negatywnego wpływu nowych konstelacji na nocne niebo. Prosimy ponadto także o to, aby wziąć pod uwagę dziedzictwo ludzkości – to znacznie poważniejsza kwestia niż obawy społeczności astronomów.

Źródło: RAS