Astronomowie z Uniwersytetu Hawjskiego (IfA) wraz z międzynarodowym zespołem opublikował wyniki nowych badań, które rzucają nowe światło na rozległą kosmiczną strukturę otaczającą Drogę Mleczną.

Wszechświat utkany jest z zagęszczeń galaktyk i rozległych pustych przestrzeni. W ramach najnowszych badań, których wyniki opublikowano w periodyku The Astrophysical Journal, zespół kierowany przez Brenta Tully’ego określił rozmiary i kształt rozległego pustego obszaru Pustki Lokalnej, która graniczy z Drogą Mleczną. Wykorzystując obserwacje ruchu galaktyki, badacze oszacowali rozkład masy odpowiedzialny za ten ruch, do stworzenia trójwymiarowej mapy naszego lokalnego wszechświata.

Galaktyki poruszają się nie tylko w związku z ekspansją wszechświata, ale także reagują na grawitacyjne przyciąganie swoich sąsiadek i regionów zawierających dużą masę. W konsekwencji poruszają się one w kierunku gęstszych obszarów, oddalając się od obszarów o niższej masie – pustki.

Choć żyjemy w kosmicznej metropolii, w 1987 roku Tully oraz Richard Fisher zauważyli, że nasza Droga Mleczna znajduje się na krawędzi rozległego pustego obszaru, który nazwali Pustką Lokalną. Istnienie Pustki Lokalnej jest powszechnie uznawane, ale jest ona wciąż bardzo słabo zbadana, ponieważ znajduje się za centrum naszej galaktyki, a tym samym nie możemy dokładnie się jej przyjrzeć.

Teraz Tully wraz ze swoim zespołem zmierzył ruch 18 000 galaktyk w kompendium odległości galaktyk Cosmicflows-3, i stworzył kosmograficzną mapę, która uwypukla granicę między zbiorem materii i brakiem materii, która definiuje krawędzie Pustki Lokalnej. Badacze wykorzystali tę samą technikę w 2014 roku do zidentyfikowania granic naszej supergromady składającej się z ponad stu tysięcy galaktyk, której nadali nazwę Laniakea.

Przez 30 lat astronomowie starają się dowiedzieć dlaczego ruch Drogi Mlecznej, naszej najbliższej sąsiadki – Galaktyki Andromedy i ich mniejszych sąsiadów odchyla się od ogólnej ekspansji Wszechświata o 600 km/s. Najnowsze badania wskazują, że mniej więcej połowa tego ruchu generowana jest „lokalnie” poprzez połączenie przyciągania masywnej, pobliskiej Gromady w Pannie oraz nasz udział w ekspansji Pustki Lokalnej.

Źródło: University of Hawaii w Manoa


Słuchaliście już naszego podcastu?