Zespół astronomów i astrofizyków powiązanych z kilkoma instytucjami w Chinach, współpracujący z jednym kolegą z Centro Ricerche Enrico Fermi we Włoszech i innym z Uniwersytetu Utah w USA, odkrył związek między wiekiem gwiazd a częstotliwością gorących jowiszów. W artykule naukowym opublikowanym w periodyku Proceedings of the National Academy of Sciences zespół naukowców scharakteryzował wiek dużej liczby układów planetarnych zawierających egzoplanety podobne do Jowisza i porównała je ze sobą.

W ramach tego projektu badawczego naukowcy chcieli dowiedzieć się czegoś nowego o układach planetarnych, w których znajdują się egzoplanety wielkości Jowisza. Mówiąc dokładniej, chcieli wiedzieć, czy wiek układu planetarnego może być powiązany z prawdopodobieństwem występowania w nim planet wielkości Jowisza, których okres orbitalny jest krótszy niż 10 dni. Takie egzoplanety nazywa się najczęściej gorącymi jowiszami, ponieważ mają tendencję do krążenia w bardzo małych odległościach od swoich gwiazd macierzystych.

Już wcześniejsze badania sugerowały, że takie egzoplanety są gorętsze niż inne o podobnym składzie ze względu na ciepło, jakie otrzymują od swojej gwiazdy. Na takich egzoplanetach także wiatry są znacznie silniejsze ze względu na ekstremalne różnice temperatur między nocną i dzienną stroną planety.

Aby dowiedzieć się więcej na temat związku gorących jowiszów i wieku gwiazd, badacze zebrali i przeanalizowali dane dotyczące 383 planet wielkości Jowisza, które krążą wokół gwiazd podobnych pod względem wielkości i charakterystyki do Słońca. Analiza wykazała, że gorące jowisze częściej można znaleźć na orbitach wokół stosunkowo młodych gwiazd. Badacze odkryli również, że liczba egzoplanet z gorącymi jowiszami maleje wraz ze starzeniem się układów planetarnych. Co ciekawe, nie znaleziono podobnych korelacji między zimnymi i ciepłymi jowiszami.

Zespół badawczy odkrył również, że częstotliwość znajdowania gorących Jowiszów zmniejszała się w miarę zmniejszania ich orbit, prawdopodobnie na skutek oddziaływań pływowych. Sugerowano, że takie zmniejszanie ostatecznie prowadzi do śmierci planety. Według autorów opracowania częstotliwość występowania gorących jowiszów była proporcjonalna do obfitości metali w gwieździe macierzystej, co pomaga wyjaśnić rozbieżności między liczbą gorących jowiszów odkrytą na podstawie tranzytu planet a badaniami egzoplanet opartymi na prędkości radialnej.