W układzie planetarnym złożonym z dwóch znanych już wcześniej planet astronomowie zaobserwowali coś nowego. W toku obserwacji pojawił się niewielki obiekt przechodzący na tle tarczy gwiazdy centralnej wielkości Słońca. Okazało się, że była to inna planeta, wyjątkowo gorąca i wielkości Ziemi.

Nowa egzoplaneta skatalogowana pod numerem HD 63433 d jest zablokowana pływowo, co oznacza, że zwrócona jest do gwiazdy cały czas tą samą stroną. Druga półkula jest natomiast stale pogrążona w ciemności. Jak sama nazwa wskazuje, jest to egzoplaneta krążąca wokół gwiazdy HD 63433 (TOI 1726). Według odkrywców jest to najmniejsza potwierdzona egzoplaneta mająca mniej niż 500 milionów lat i zarazem jest to najbliższa nam tak młoda (ok. 400 mln lat) planeta wielkości Ziemi.

Zespół astronomów przeanalizował ten układ, korzystając z danych z należącego do NASA satelity TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), który wykrywa „tranzyty”, czyli momenty przejścia planet na tle tarcz ich gwiazd macierzystych. W tym układzie planetarnym odkryto już dwie planety, więc aby zobaczyć, co jeszcze może czaić się na orbicie gwiazdy, zespół zebrał dane i usunął sygnały pochodzące z obu znanych planet. Dzięki temu udało się zobaczyć dodatkowy sygnał – mały tranzyt, który pojawiał się co 4,2 dnia. Po dokładniejszym zbadaniu udało się potwierdzić, że w rzeczywistości była to trzecia, mniejsza planeta.

Planeta zblokowana pływowo ma rozmiar bardzo zbliżony do Ziemi (ok. 1,1 średnicy naszej planety) i krąży wokół gwiazdy podobnej do wielkości naszego Słońca (gwiazda ma około 0,91 rozmiaru i 0,99 masy Słońca).

Gwiazdacentralna układu jest gwiazdą typu G, tego samego typu co nasze Słońce. Jednak HD 63433 d krąży znacznie bliżej swojej gwiazdy niż my, a tym samym charakteryzuje się niezwykle wysokimi temperaturami po dziennej stronie.

Chociaż ta nowo odkryta planeta i jej gwiazda mają rozmiary niemal wielkości naszej planety i Słońca, HD 63433 d różni się znacznie od Ziemi.

Po pierwsze, jest to bardzo młoda planeta w bardzo młodym układzie. Sam układ planetarny jest około 10 razy młodszy od naszego, a ta planeta licząca 400 milionów lat jest zaledwie niemowlęciem w porównaniu z Ziemią liczącą 4,5 miliarda lat.

HD 63433 d jest także znacznie bliżej swojej gwiazdy niż my naszej. Planeta ta znajduje się osiem razy bliżej swojej gwiazdy niż Merkury od Słońca. W efekcie dzienna strona tej zablokowanej pływowo planety może osiągnąć temperaturę około 1257°C. Ponieważ jest tak gorąca, tak blisko swojej gwiazdy i tak mała, tej planecie prawdopodobnie brakuje znacznej atmosfery.

Ekstremalnie wysokie temperatury są porównywalne ze światami lawowymi takimi jak CoRoT-7 b i Kepler-10 b. Odkrywcy HD 63433 d uważają, że dzienna strona planety może być w całości pokryta lawą.

Niewielkie rozmiary planety, młody wiek i bliskość gwiazdy czynią ją interesującym kandydatem do dalszych badań. Dalsze badania mogą potwierdzić wyniki tego badania i potencjalnie ujawnić więcej informacji na temat „ciemnej strony” planety i stanu jej (potencjalnej) atmosfery.

Odkrycie opisano w artykule naukowym opublikowanym w periodyku The Astronomical Journal.