Mars

Jeżeli boisz się, że w trakcie twojego życia na Ziemię spadnie niebezpieczna planetoida, która doprowadzi do zagłady ludzkości, nie powinieneś myśleć o ucieczce na Marsa. Byłaby to ucieczka z deszczu pod rynnę.

Naukowcy z Uniwersytetu w Nanjing opublikowali niedawno pracę, według której Mars znacznie bardziej niż Ziemia narażony jest na spotkanie z potencjalnie niebezpiecznymi planetoidami.

W artykule opublikowanym jak na razie na serwerze preprintów naukowych arXiv badacze zbadali prawdopodobieństwo uderzenia potencjalnie niebezpiecznych planetoid w powierzchnię Marsa, a następnie tak ustaloną wartość porównali z wartością oszacowaną w ten sam sposób dla Ziemi.

Na Ziemi od lat prowadzi się obserwacje małych ciał Układu Słonecznego, które mogą zbliżać się do Ziemi i potencjalnie jej zagrozić w przyszłości. Im szybciej odkryjemy, że jakiś obiekt znajduje się na kursie kolizyjnym z naszą planetą, tym więcej będziemy mieli czasu na reakcję i próbę zmiany trajektorii lotu takiego obiektu, zanim uderzy w Ziemię.

Naukowcy postanowili zatem sprawdzić, czy na Marsie ryzyko uderzenia dużej planetoidy jest mniejsze, czy też większe niż na Ziemi.

W swojej pracy naukowcy przyjrzeli się grupie obiektów klasyfikowanych jako potencjalnie niebezpieczne planetoidy (PHA). Należą do niej obiekty, które są na tyle duże, aby powodować poważne problemy, jeżeli uderzą w powierzchnię Marsa.

Analizując dane z poprzednich uderzeń planetoid w Marsa, w tym dane dotyczące planetoid znajdujących się na ścieżce przecinającej orbitę Marsa oraz uwzględniając bliskość Marsa do Pasa Planetoid, naukowcy stworzyli symulacje, która wskazuje, jak często Mars musi się mierzyć z takimi zderzeniami.

Wyniki badań nie są optymistyczne dla przyszłych kolonizatorów Marsa. Wszystko bowiem wskazuje na to, że prawdopodobieństwo uderzenia PHA w Marsa jest 2,5-3 razy większe niż w przypadku Ziemi. Badaczom udało się ustalić 17 000 obiektów, które mogą zagrażać Marsowi. Dla porównania aktualnie znamy 4700 takich obiektów dla Ziemi.

Co więcej, naukowcy zidentyfikowali 52 planetoidy, które zdają się znajdować na kursie kolizyjnym z Marsem. Gdyby udało się ustalić moment zderzenia, moglibyśmy z komfortu naszej błękitnej planety obserwować to zderzenie na żywo.