W 2022 roku planowaną od kilku lat misję do Wenus przesunięto na początek lat trzydziestych. Przyczyną opóźnienia misji były problemy z wysłaniem sondy kosmicznej Psyche do planetoidy o tej samej nazwie. Teraz jednak, kiedy ten kryzys został zażegnany, a Psyche już zmierza do Psyche, zespół misji VERITAS stara się przyspieszyć start misji. Nie chodzi tutaj jednak tylko o sam start, a poważne ryzyko dla całej misji.

Co do zasady z misjami kosmicznymi już tak jest. Od momentu powstania koncepcji misji kosmicznej, do momentu zgłoszenia pomysłu, przyjęcia pomysłu, budowy sondy kosmicznej, startu i w końcu dotarcia do celu może minąć kilka dobrych dekad. Nierzadko eksperci, którzy biorą udział w opracowywaniu koncepcji misji kosmicznej, są już dawno na emeryturze, gdy wymyślona przez nich sonda dociera do odległej planety. To stanowi zawsze poważne wyzwanie, wszak ludzie, którzy od początku są w projekcie misji, znają go od podszewki i w momencie realizacji misji to oni są prawdziwymi ekspertami, którzy w sytuacji kryzysowej mogliby rozwiązać pojawiające się problemy.

NASA wybrała misję V