Nasza obecna wiedza o procesach powstawania na przestrzeni miliardów lat struktur kosmologicznych wskazuje na to, że na początku wszechświata powstawały mniejsze struktury, które z czasem łączyły się z innymi małymi strukturami w większe, a te w jeszcze większe. W ten sposób z licznych małych obiektów na wczesnym etapie wszechświata z czasem powstawały coraz większe i masywniejsze najpierw grupy, a potem nawet gromady galaktyk, które wraz ze zwiększaniem swoich mas stopniowo zmniejszały poziom interakcji dynamicznych ze swoim otoczeniem.

Ruchy galaktyk satelitarnych wokół tych grup i gromad dostarczają cennych informacji na temat stanu ich łączenia się ze sobą. Szczegółowa analiza takiego ruchu galaktyk satelitarnych wokół masywnych konglomeratów galaktyk według wielu badaczy dostarcza kluczowych informacji o wieku całego wszechświata. Problem w tych, że te wskazówki wskazują na inny wiek wszechświata, niż się obecnie przyjmuje.

Zespół naukowców pracujących pod kierownictwem prof. Guo Qi z Narodowych Obserwatoriów Astronomicznych Chińskiej Akademii Nauk postanowił wykorzystać publiczne dane obserwacyjne zebrane w ramach przeglądu nieba Sloan Digital Sky Survey do zbadania interakcji kinematycznych par galaktyk satelitarnych krążących wokół masywnych grup galaktyk. Wyniki badań okazały się co najmniej zaskakujące. Ruch owych galaktyk satelitarnych wskazuje bowiem, że wszechświat jest młodszy, niż nam się dotychczas wydawało na podstawie modelu LCDM.

W ramach swojej analizy astronomowie badali ruch par galaktyk satelitarnych znajdujących się po przeciwnych stronach masywnych grup galaktyk. Do analizy wykorzystano przesunięcie prędkości w stosunku do najmasywniejszej galaktyki centralnej wzdłuż linii wzroku. Okazało się że par wykazujących skorelowane przesunięcia prędkości jest znacznie więcej niż par wykazujących nieskorelowane przesunięcia prędkości.

Według prof. Guo Qi, jednego z autorów najnowszego artykułu opublikowanego w Nature, ów nadmiar skorelowanych par galaktyk satelitarnych wskazuje wyraźnie na obecność galaktyk satelitarnych, które dopiero co opadły na gromadę galaktyk. Warto tutaj wskazać, że symulacje kosmologiczne także wskazywały na istnienie takiej nierówności. Problem jednak w tym, że symulacje wskazują znacznie mniejszy nadmiar takich par galaktyk satelitarnych, niż wychodzi to z obserwacji. To z kolei oznacza, że masywne grupy galaktyk muszą być młodsze w rzeczywistości, niż nam się wydawało. Idąc dalej, zważając na to, że wiek grup i gromad galaktyk jest ściśle powiązany z wiekiem wszechświata, młodsze gromady mogą oznaczać, że wszechświat jest znacznie młodszy, niż naukowcom się wydawało na podstawie badań kosmicznego mikrofalowego promieniowania tła.

Odkrycia te stanowią wyzwanie dla obecnego modelu kosmologicznego i mogą dostarczyć cennych informacji na temat problemu napięcia Hubble’a.

Źródło: 1