FLESZ PREMIUM: Rozmowa z dr Tomaszem Mrozkiem z CBK PAN o sondzie Solar Orbiter